Endowment Plan

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा योजना

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा योजना

आर्थिक रुपले सबल र सफल जीवनयापन बचतले मात्र संभव छ । जीवन बीमाले तपाईको सानो सानो बचतलाई भविष्यमा आईपर्ने आर्थिक जोखिम बाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ र सम्बृद्ध जीवनको लागि सहयोग गर्दछ । तपाई आफ्नो परिवारको आर्थिक भविष्य प्रति निश्चिन्त रहनुस, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले तपाईको आर्थिक भविष्यको सुनिश्चितता सम्बृद्ध जीवन बीमा योजना बाट पुरा गर्दछ ।

सुविधाहरु :
क) बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क र नियमानुसारको आर्जीत बोनस एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।
ख) बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र नियमानुसारको आर्जीत बोनस एकमुष्ठ बीमा लेख अन्र्तगत इच्छाइएको व्यतिलाई प्रदान गरिनेछ ।.

मुख्य सुविधाहरू:

उमेर
न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क रु २५,००० /-
अधिकतम बीमाङ्क जतिपनी
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि ५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि ५९ वर्ष
बीमा अवधि समाप्तिमा पुग्ने अधिकतम उमेर  ७० वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानीमा
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिक तथा तलब बचत बीमा शुल्क भुक्तानीमा कुनै छुट तथा थप छैन
मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाङ्क रु १००,००० देखि १९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार
बीमाङ्क रु २००,००० देखि माथि रु.२ प्रतिहजार
पुरक करार बिमाङ्क को सुबिधा
दुर्घटना मृत्यु लाभ(ADB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
अपाङ्ग असक्त सुबिधा(TPD) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
बिमाशुल्क छुट (PWB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
जोखिम रक्षावरण योजना(CI) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.१०,००,०००