Endowment Plan

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा- एकल भुक्तानी

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा- एकल भुक्तानी

यो बीमा योजनामा एकमुष्ठ बीमा शुल्क भुक्तानी गरि बीमा अवधि भरी ढुक्क संग बस्न सक्नुहुन्छ । बीमा अवधि सम्पतीमा एकमुष्ठ बीमाङ्क र पुरा अवधिको बोनस समेत भुक्तानी गरिन्छ ।

प्रमुख विशेषता:

उमेर
न्यूनतम प्रवेश उमेर ११ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क रु २५,०००
अधिकतम बीमाङ्क जतिपनी
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि ५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि ५९ वर्ष
भुक्तानी गर्ने तरिका एकल भुक्तानी
पुरक करार बिमाङ्क को सुबिधा
दुर्घटना मृत्यु लाभ(ADB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
अपाङ्ग असक्त सुबिधा(TPD) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
बिमाशुल्क छुट (PWB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
जोखिम रक्षावरण योजना(CI) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.१०,००,०००