Child Plan

जीवन किरण (बाल साबधिक) जीवन बीमा योजना

जीवन किरण (बाल साबधिक) जीवन बीमा योजना

यो बालबच्चाको जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना अन्र्तगत बीमित बच्चाको साथै अभिभावक (प्रस्तावक) को समेत जोखिम बहन हुन्छ । आफ्नो बाल बच्चाको भविष्यको लागि बचत गर्न यो बीमा योजना उपयुक्त माध्यम हो । बीमा अवधि समाप्तीमा बीमाङ्क र बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिन्छ । बीमा अवधिमा प्रस्तावक दुर्घटनामा परि अङ्गभङ्ग शारिरिकरुपले अशक्त भएका प्रस्तावकको मृत्यु भएमा बाँकी अवधिको लागी बीमा शुल्क छुट प्रदान गरिन्छ भने आफुले रोजेको प्रतिशतको मासिक आय सुविधा पनि पाइन्छ ।

मुख्य सुविधाहरू:

उमेर
न्यूनतम प्रवेश उमेर ३० दिन
अधिकम प्रवेश उमेर १५ वर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क  रु.५०,०००
अधितकम बीमाङ्क रु. ७५००,०००
बीमा अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि १० वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि ३० वर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानीमा
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा कुनै छुट तथा थप छैन
मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाङ्क रु २५०,००० देखि ४,९९,९९९ सम्म रु. १  प्रतिहजार
बीमाङ्क रु ५,००,००० देखि माथि रु .२ प्रतिहजार