संचालक समिति

Subhash Amatya

श्री सुभाष आमात्य

अध्यक्ष

Maniram Pokharel

श्री मनिराम पोखरेल

संचालक

Anil-sir-837x1024

श्री अनिल प्रसाद श्रेष्ठ

संचालक

Bimala-Dahal

डा. बिमला दाहाल रेग्मी

संचालक

Deepa Pandey

श्री दिपक पाण्डे

संचालक

Shankar Gautam

श्री शंकर गौतम

संचालक