Endowment and Whole Life Plan

अमुल्य (आजीवन) जीवन बीमा योजना

अमुल्य (आजीवन) जीवन बीमा योजना

हामी चेतनशिल छौं र भविष्य सोच्दछौं । भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक अनिश्चिततालाई निश्चितता तर्फ हामी डोर्याउँदछाै । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको अमूल्य जीवन बीमा योजनाले तपाई र तपाईको सन्ततीको भविष्यलाई सुनिश्चितता तर्फ लैजान तथा आर्थिक सुनिश्चितता कायम गर्न सघाउनेछ । बाँचुन्जेल आफुलाई त्यस पछि सन्ततीलाई “अमूल्य जीवन (सावधिक तथा आजीवन)” बीमा योजना ।

सुविधाहरु :

क) बीमाशुल्क भुक्तानी अवधी सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गतको मुलबीमाङ्क तथा थपदिने ठहयाएको आर्जीत बोनस समेत एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ । त्यस पछि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्नै छैन तर कुनै पनि समयमा बीमीतको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई एकमुष्ठ बीमाङ्क मात्र भुक्तानी गरिनेछ वा बीमीत १०० वर्ष सम्म जीवित रहेमा १०० वर्ष पुगेको वर्ष दिवसमा पुनः निजलाई नै एकमुष्ठ बीमाङ्क मात्र पुनः भुक्तानी गरिनेछ ।
ख) बीमालेख चालुरहेको अवस्थामा बीमीतको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क तथा थप बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ ।

मुख्य सुविधाहरू:

उमेर
न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष
बीमाङ्क
न्यूनतम बीमाङ्क  रु, १००,०००
अधिकतम बीमाङ्क जतिपनी
अवधि
न्यूनतम बीमा अवधि  ५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि  ५९ वर्ष
बीमा अवधि समाप्तिमा पुग्ने अधिकतम उमेर ७० वर्ष
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाङ्क रु २००,००० देखि २९९,००० सम्म रु.१ प्रतिहजार
बीमाङ्क रु ३००,००० देखि माथि रु. २ प्रतिहजार
बीमाशुल्क भुक्तानीमा
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा कुनै छुट तथा थप छैन
मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत थप
पुरक करार बिमाङ्क को सुबिधा
दुर्घटना मृत्यु लाभ(ADB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
अपाङ्ग असक्त सुबिधा(TPD) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
बिमाशुल्क छुट (PWB) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.५०,००,०००
जोखिम रक्षावरण योजना(CI) अधिकतम बिमाङ्कको बराबर अथवा बढिमा रु.१०,००,०००