बिमा योजना छान्नुहोस्

श्रीवृद्धि जीवन बीमा योजना

यो सावधिक जीवन बीमा योजना हो । यो बीमा योजनाले समयको अन्तरालमा..

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा योजना

आर्थिक रुपले सबल र सफल जीवनयापन बचतले मात्र संभव छ । जीवन बीमाले..

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा- एकल भुक्तानी

यो बीमा योजनामा एकमुष्ठ बीमा शुल्क भुक्तानी गरि बीमा अवधि भरी..

अमुल्य (आजीवन) जीवन बीमा योजना

हामी चेतनशिल छौं र भविष्य सोच्दछौं । भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक..

समुन्नति(अग्रीम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा

मुख विशेषता : उमेर न्यूनतम प्रवेश उमेर १६ बर्ष अधिकतम..

वैभव जीवन (अग्रीम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा

यो सावधिक (अग्रीम भुक्तानी) जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना..

जीवन उन्नति (अग्रीम भुक्तानी बाल सावधिक) जीवन बीमा योजना

यो बाल बच्चाको अग्रीम भुक्तानी सावधिक बीमा योजना हो । बीमा अवधिभर..

जीवन किरण (बाल साबधिक) जीवन बीमा योजना

यो बालबच्चाको जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना अन्र्तगत बीमित..

प्रभु (म्यादी )जीवन बीमा योजना

प्रमुख विशेषता: उमेर   न्यूनतम प्रवेश उमेर                                ..

जीवन स्पर्श (म्यादी )जीवन बीमा योजना

आफ्नो संभावित जोखिमवाट बिशुद्ध जोखिम मात्र वहन गर्न यो उपयुक्त..