बिमा योजना छान्नुहोस्

श्रीवृद्धि जीवन बीमा योजना

यो सावधिक जीवन बीमा योजना हो । यो बीमा योजनाले समयको अन्तरालमा..

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा योजना

आर्थिक रुपले सबल र सफल जीवनयापन बचतले मात्र संभव छ । जीवन बीमाले..

सम्बृद्ध (सावधिक) जीवन बीमा- एकल भुक्तानी

यो बीमा योजनामा एकमुष्ठ बीमा शुल्क भुक्तानी गरि बीमा अवधि भरी..

अमुल्य ( सावधिक तथा आजिवन) जीवन बीमा

हामी चेतनशिल छौं र भविष्य सोच्दछौं । भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक..

शुभगृह जीवन बीमा

Shubha Griha Jeevan Beema is a product which considers both the EMI of the Bank as well as premium of Prabhu Life under one category. It is a product in which banks can..

वैभव जीवन (अग्रीम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा

यो सावधिक (अग्रीम भुक्तानी) जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना..

जीवन उन्नति

यो बाल बच्चाको अग्रीम भुक्तानी सावधिक बीमा योजना हो । बीमा अवधिभर..

जीवन किरण (बाल साबधिक) जीवन बीमा

यो बालबच्चाको जीवन बीमा योजना हो । यस बीमा योजना अन्र्तगत बीमित..

जीवन स्पर्श आवधिक जीवन बीमा

आफ्नो संभावित जोखिमवाट बिशुद्ध जोखिम मात्र वहन गर्न यो उपयुक्त..

कर्पोरेट अभिकर्ता